Home > Disclaimer

Disclaimer

Met het bezoeken van deze website van One Two Capital aanvaardt u de onderstaande voorwaarden.

Inhoud en functioneren van de website

Deze website biedt op geen enkele wijze advies omtrent investeren, juridische of fiscale onderwerpen in de breedste zin. Niets op deze website vormt een uitnodiging of aanbod door One Two Capital BV (“One Two Capital”), een van haar gelieerde ondernemingen of een fonds of andere entiteit die direct of indirect wordt beheerd door een van de voorgaande, om te investeren, kopen of verkopen. Beslissingen op basis van informatie op de website zijn volledig voor de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Bij bezoek van deze website vrijwaart u One Two Capital en haar gelieerde ondernemingen van en tegen welke claims dan ook en van welke aard dan ook voor schade die voortvloeit uit welke beslissingen die u neemt op basis van dergelijke informatie. De informatie op de website is zonder enige vorm van garantie (expliciet of impliciet). Voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, wijzen One Two Capital en haar gelieerde ondernemingen alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onvolledige en/of onjuiste informatie bevat. One Two Capital is niet aansprakelijk voor deze eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie, ook niet voor de mogelijke aanwezigheid van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur op de website. One Two Capital is bovendien niet aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van en/of het niet goed functioneren van de website.

Informatie en sites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Daardoor kunnen wij aanvullende informatie verstrekken. One Two Capital heeft echter geen zeggenschap over de inhoud van deze sites en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van deze sites of webpagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties op www.onetwocapital.com als ook de structuur van de site zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze publicaties mag op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat One Two Capital daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen voorbehouden

One Two Capital behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht. Op het bezoeken van deze website is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.